oglašavanje

A globális dzsihád száz faktora

» » írás /    / 

 

Nem lehet megérteni Berlint, Nizzát, Párizst, a közel-keleti vagy az afrikai merényleteket. Nem azért nem lehet, mert a terror vagy a halál olyan borzalmak, amelyekkel a nyugati világ széplelkei nem hajlandóak szembenézni, hanem, mert egy túl bonyolult képletet kellene hozzá úgy leírni, hogy azt katonák, politikusok és civilek is megértsék. Nem tudjuk.

 

A nyugati világ és az iszlám tömb között egy súlyos vallási és kulturális ellentét feszül, amelyre jelenleg nincs válaszunk, s ahogy a világszerte állandósuló konfliktusokból látszik, a kínai és a hindu civilizációknak sincs. Igazat kell adnom ugyanakkor azoknak a globalizációkritikus baloldaliaknak, akik rámutatnak, hogy az obszcén mértékig egyenlőtlen globális vagyonmegosztás és a klímaváltozással járó elsivatagosodás a konfliktus mozgatói. Még azt a diagnózisukat is elfogadom, hogy a Nyugat felelőssége mind a harmadik világ kizsákmányolásában, mind a bolygót felemésztő életmód működésében és terjedésében egyaránt jelentős. Az ellen azonban már tiltakozom, hogy a fentieket kizárólagos okokként tüntessük fel, és ne foglalkozzunk a kulturális mozgatókkal, csak mert nekik Marx egyszer s mindenkorra megtanította, hogy a vallás az egyfajta ópium, a történelem menetét pedig az osztályharc határozza meg.

 

Csakhogy a történelmet elsősorban a demográfia határozza meg: miközben Európa elképesztő ütemben öregszik el, és az európai nők messze nem szülnek annyi gyereket, amennyire a gazdaságnak vagy az adórendszernek szüksége volna, addig az iszlám tömb az elmúlt néhány évtizedben elképesztő demográfiai robbanást produkált – s ennek következtében jelenleg százmilliónyi muszlim fiatal nem tud jobb esetben munkát vagy fedelet, rosszabb esetben élelmet vagy vizet találni. A történelem ismeri ezt a szituációt, és eddig mindig a népvándorlás volt rá a megoldás.

 

Persze akár félre is tehetjük a kulturális, osztályharcos, környezeti és demográfiai narratívákat, s még akkor is megmaradnak a nagyhatalmak és a középhatalmak folyamatos játszmázásai fegyverekkel, diplomáciával és titkosszolgálatokkal. Megmaradnak a multinacionális olaj-, fegyver- és gyógyszercégek a maguk nem különösebben békés érdekeivel. Megmarad az iszlám világot kettétörő szunnita-siíta konfliktus, megmaradnak a nacionalista törekvések, a törzsi érdekek ezrei, a számtalan kisebb-nagyobb etnikai és vallási közösség egymáshoz vagy a Nyugathoz fűződő viszonya, s persze az egyéni ambíciók, köztük kiemelten pedig a pszichopaták egyéni ambíciói – hisz ők csak úgy fickándoznak ebben a közegben. És persze ott van még a nyugati világ baloldali idealizmusa, keresztény fundamentalizmusa, bezárkózó sovinizmusa, és sok százmillió hordónyi olaj, amit lassan máglyára vet a történelem.

 

Miközben minden fent leírt véleményben érezni vélem az igazság magvát, egy saját magyarázatot is melléjük kell illesztenem. Az én értelmezésem szerint az iszlám világnak az az élménye, hogy ostrom alatt áll – elsősorban nem fegyverek vagy gazdasági kizsákmányolás által, hanem szellemi és lelki értelemben. A muszlim imámok minden nap minden órájában hívők ezreit veszítik el, mert a nyugati tömegkultúra meg a nyugati életmód folyamatosan és rohamosan világosítja fel az iszlámot. Apáik és nagyapáik örökségét, az igaz hitet a tévécsatornák, az internet, a mozi, a sorozatok, a popsongok, a számítógépes játékok, a pornó és a pláza mára valóságos ostromgyűrűbe fogták, és a szüntelen nyomás egyre fokozódik. Nem Martell Károly és lovagjai vagy Loyola Ignác és szerzetesei szorítják őket defenzívába – azokat akár tisztelni is tudnák, hisz vannak közös értékeik –, hanem a teleshop alávaló, fülbevalós-aranyfuxos német kikiáltója, Horst Fuchs meg a Playboy-villában egy életet végigkefélő Hugh Hefner. Ezektől az alakoktól vereséget szenvedni, ezeknek átengedni a lányaikat, hogy megdugják őket, és a fiaikat, hogy azokat meg lehúzzák egy valag pénzzel, miközben átformálják a maguk istentelen képére – ez az, ami elviselhetetlen a számukra. Erre a szellemi és lelki térben zajló ostromra érkezik válaszul az ellenostrom a fizikai térben: ez a globális dzsihád. Ez gyilkolt Berlinben, Nizzában, Párizsban, ez gyilkol a Közel-Keleten és Afrikában. Amikor életük utolsó pillanataiban azt kiáltják, hogy a hitet védelmezik, értsük szó szerint!

TrollParádé:

comments powered by Disqus